Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Lag (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1996:18
utgivningsår 1996
länk http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1996:18
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet