Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ord- och begreppsförklaringar
överordnad titel Radonboken. Förebyggande åtgärder i nya byggnader.
utgivningsår 2004
länk
ställe s. 100–104
antal termposter 101
 
utgivare
organisation Byggforskningsrådet
författare Bertil Clavensjö & Gustav Åkerblom
utgivare
organisation Formas