Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Förordning (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1998:965
utgivningsår 1998
länk http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1998:808
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Miljödepartementet