Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Lag (2010:449) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer 2010:449
utgivningsår 2010
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:449 Lag (2010:449) om
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Försvarsdepartementet