Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer 2010:1011
utgivningsår 2010
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:1011
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Försvarsdepartementet