Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ordlista
överordnad titel Murblockets yta. Putsning och målning på murverk av betong och lättklinker.
utgivningsår 1989
länk
ställe s. 6–7
antal termposter 33
 
utgivare
organisation Byggforskningsrådet
författare Tage Hertzell & Allan Westerman
utgivare
organisation Formas