Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Putsbegrepp
överordnad titel Äldre murverkshus. Reparation och ombyggnad. Handbok.
utgivningsår 1990
länk
ställe s. 249
antal termposter 21
 
utgivare
organisation Byggforskningsrådet
författare Olle Humble (red.)
utgivare
organisation Formas