Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ordlista
överordnad titel Hus & Hälsa. Inneklimat och energihushållning
utgivningsår 1990
länk
ställe s. 176–177
sekretariatskommentar T4:1990
antal termposter 39
 
utgivare
organisation Byggforskningsrådet
författare Bertil G. Johnson
utgivare
organisation Formas