Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ordlista
överordnad titel Taktegel. Tegeltak.
utgivningsår 1986
länk
ställe s. 94–95
sekretariatskommentar T21 1986
antal termposter 27
 
utgivare
organisation Byggforskningsrådet & Riksantikvarieämbetet
författare Olof Antell
utgivare
organisation Formas