Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ordlista
överordnad titel Glas – möjligheternas byggmaterial
utgivningsår 1992
länk
ställe Kapitel H, ss. 96–98
sekretariatskommentar T16:1992
antal termposter 31
 
utgivare
organisation Byggforskningsrådet
författare Per-Olof Carlson
utgivare
organisation Formas