Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ett tekniskt forskningsinstitut i Göteborg
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 1997:37
utgivningsår 1997
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/52/17/e4b14698.pdf
ställe Ordlista, s. 9
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Utbildningsdepartementet