Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ordlista
överordnad titel Mat & Miljö - Svensk strategi för EU:s jordbruk i framtiden
dokumentnummer SOU 1997:102
utgivningsår 1997
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/34/25/67123aff.pdf
ställe s. 103–105
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Jordbruksdepartementet, KomiCAP