Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Jaktens villkor - en utredning om vissa jaktfrågor
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 1997:91
utgivningsår 1997
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/34/31/7101113e.pdf
ställe Definitioner, s. 59
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Jordbruksdepartementet, Utredningen om vissa jaktfrågor