Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Miljön i ett utvidgat EU – Betänkande av Kommittén om EU:s utvidgning
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 1997:149
utgivningsår 1997
länk http://www.regeringen.se/content/1/c4/27/08/355baa25.pdf
ställe Ordförklaringar, s. 188–189
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Miljödepartementet