Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ty makten är din …
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 1998:6
utgivningsår 1997
länk http://www.regeringen.se/content/1/c4/24/72/428e444f.pdf
ställe Centrala begrepp, s. 12–16
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Myten om det rationella arbetslivet och det jämställda Sverige Kvinnomaktutredningen