Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Jordbrukets utveckling i Öst- och Centraleuropa
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 1997:150
utgivningsår 1997
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/21/79/f9dce64f.pdf
ställe Ordlista, s. 149–150
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Jordbruksdepartementet