Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Insatser mot psykiska problem hos barn och ungdomar
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 1998:31
utgivningsår 1998
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/49/23/87aa4722.pdf
ställe s. 421–422
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Socialdepartementet, Slutbetänkande av Barnpsykiatrikommittén