Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Ta vara på möjligheterna i Östersjöregionen
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 1998:53
utgivningsår 1998
länk http://www.regeringen.se/content/1/c4/24/58/7c2391ef.pdf
ställe s. 99
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet, Betänkande från Östersjöhandelskommittén