Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Sotning i framtiden. Sotningsutredningen
kortform av titel Sotning i framtiden
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 1998:45
utgivningsår 1998
länk http://www.regeringen.se/content/1/c4/39/31/2bdef8c2.pdf
ställe s. 13
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Försvarsdepartementet, Betänkande av Sotningsutredningen