Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Lag (1999:268) om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
kortform av titel Lag om betalningsöverföringar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1999:268
utgivningsår 1999
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1999:268
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Finansdepartementet