Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Lag (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
kortform av titel Lag om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1999:90
utgivningsår 1999
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1999:90
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Finansdepartementet S5