Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Jaktförordning (1987:905)
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1987:905
utgivningsår 1987
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1987:905
ställe Bilaga
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Jordbruksdepartementet