Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Radiolag
kortform av titel Radiolag (1966:755)
överordnad titel Excerpter ur Svensk författningssamling (SFS)
dokumentnummer SFS 1966:755
utgivningsår 1966
länk http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1966:755
ställe Bilaga
sekretariatskommentar Definitionerna har inte ändrats.
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Kulturdepartementet