Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel? : betänkande / av HOBS-utredningen
kortform av titel Skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel?
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2003:9
utgivningsår 2003
länk http://www.utrikesdepartementet.com/content/1/c4/16/25/5c9fc3d8.pdf
ställe s. 15–24
antal termposter 42
 
utgivare
organisation Finansdepartementet, HOBS-utredningen