Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statens jordbruksverks föreskrifter om värmebehandling, torkning och märkning av sågade trävaror, träemballage m.m.
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2004:53
utgivningsår 2004
länk http://www.sjv.se/download/18.7502f61001ea08a0c7fff6680/2004-053.pdf
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk