Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:8) om rutiner vid Skogsstyrelsens handläggning och kontroll av ärenden om kompetensutveckling och icke produktiva investeringar
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2009:50
utgivningsår 2009
länk http://www.sjv.se/download/18.2b30f72c121e790f94d80003398/2009-050.pdf
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk