Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder vid misstänkt eller bekräftat utbrott av aviär influensa hos fjäderfä eller andra fåglar i fångenskap i Sverige
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2007:56
utgivningsår 2008
länk http://www.sjv.se/download/18.1d8730ed11439d875d180004815/2007-056+r%C3%A4ttad+vers.pdf
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 28
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk