Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Statens jordbruksverks föreskrifter om obligatorisk salmonellakontroll av fjäderfän
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2007:19
utgivningsår 2007
länk http://www.sjv.se/download/18.d1afd31104979e5ae80004420/2007-019.pdf
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk