Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:38) om nationellt stöd för upprättande av växtodlingsplaner
överordnad titel Excerpter ur Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2004:5
utgivningsår 2004
länk http://www.sjv.se/download/18.7502f61001ea08a0c7fff120805/2004-005.PDF
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk