Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Arbetsmiljöverkets föreskrifter om syntetiska oorganiska fibrer och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
kortform av titel Syntetiska oorganiska fibrer
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 2004:1
utgivningsår 2004
länk http://www.av.se/dokument/afs/AFS2004_01.pdf
sekretariatskommentar Engelsk information hämtad från översättning: ”Synthetic Inorganic Fibres. Provisions of the Swedish Work Environment Authority on Synthetic Inorganic Fibres, together with General Recommendations on implementation of the Provisions” (http://www.av.se/dokument/inenglish/legislations/eng0401.pdf)
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket