Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Se medborgarna – för bättre offentlig service
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2009:92
utgivningsår 2009
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/55/48/b69bdbb0.pdf
ställe Begreppsförklaringar, s. 36–40
antal termposter 12
 
utgivare
organisation Finansdepartementet. Utveckling av lokal service i samverkan