Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Den svenska administrationen av jordbruksstöd
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2009:7
utgivningsår 2009
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/97/33/a3d14836.pdf
ställe Ord och begrepp, s. 9–11
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Jordbruksdepartementet