Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel EU:s Viseringskodex
kortform av titel
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2009:77
utgivningsår 2009
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/24/01/bfcf32f7.pdf
ställe Definitioner, s. 104–105
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet. Viseringsutredningen