Detaljer för en källa

Källor > Källa
titel Höghastighetsbanor – ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft
kortform av titel Höghastighetsbanor
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2009:74
utgivningsår 2009
länk http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/14/95/7db8099f.pdf
ställe Termer, s. 14–20
antal termposter 32
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet