Ikon för Rikstermbanken

vertikalt integrerat naturgasföretag

svensk term: vertikalt integrerat naturgasföretag
definition:

naturgasföretag eller en grupp av företag (vars inbördes relationer definieras i artikel 3.3 i rådets förordning (EEG) nr 4064/89 av den 21 december 1989 om kontroll av företagskoncentrationer) där det berörda företaget eller den berörda gruppen bedriver verksamhet inom minst ett av områdena överföring, distribution, LNG eller lagring och minst ett av områdena produktion eller leverans av naturgas

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35