Ikon för Rikstermbanken

preliminär rapportering

svensk term: preliminär rapportering
definition:

rapportering av mätvärden som avser helt dygn och som ska vara angränsande nät tillhanda dagligen senast kl. 09.00 och övriga rapportmottagare dagligen senast kl. 10.30 dagen efter mätdygnet

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35