Ikon för Rikstermbanken

nätkoncession

svensk term: nätkoncession
definition:

särskilt tillstånd från regeringen för att bygga eller driva koncessionspliktiga naturgasledningar

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35