Ikon för Rikstermbanken

nätavräkning

svensk term: nätavräkning
definition:

avräkning som görs av nätägaren

anmärkning:

Nätavräkningen består i huvudsak av följande avräkningar: avstämning av energimätning, beräkning av nätförluster, beräkning och fakturering av nätavgifter.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35