Ikon för Rikstermbanken

gasmånad

svensk term: gasmånad
definition:

tidsrymd som börjar kl. 06.00 (aktuell tid) den första dagen i en kalendermånad och löper till kl. 06.00 (aktuell tid) den första dagen i närmast påföljande kalendermånad

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: En introduktion till GMP | 2008, Lista över begrepp, s. 21–35