Ikon för Rikstermbanken

grundgasavtal

svensk term: grundgasavtal
definition:

avtal om viss energivolym under årets alla timmar, eller annan period

 
källa: Energigas Sverige, Naturvårdsverket: Naturgas | 2005, Förklaring till vissa begrepp + Begrepp från A till Ö, s. s. 78–82