Ikon för Rikstermbanken

exportterminal

svensk term: exportterminal
definition:

terminal för export av småskalig LNG i tankfartyg med platsbyggd(a) cistern(er), vanligen med en volym av 20 000 m³ eller större

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: LNG för fartygsdrift i Sverige, Definitioner och förkortningar, s. 5–8