Ikon för Rikstermbanken

distributionssystem

svensk term: distributionssystem
definition:

distributionsnät och installation med drift och övervakningssystem

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: Gassäkerhetsanvisningar | 2007, Terminologi, s. 5