Ikon för Rikstermbanken

beredskap

svensk term: beredskap
förklaring:

Att under dygnets alla timmar ha tillgänglig personal för akuta åtgärder.

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: Gassäkerhetsanvisningar | 2007, Terminologi, s. 5