Ikon för Rikstermbanken

riskanalys

svensk term: riskanalys
definition:

underlag för riskbedömning bestående av identifiering av riskkällor och riskuppskattning

 
källa: Energigas Sverige, Sweco: Föreståndare för brandfarlig gas | 2009, Ordförklaringar, s. 9