Ikon för Rikstermbanken

verifiering

svensk term: verifiering
förklaring:

Verifiering innebär att man med hjälp av olika metoder och tillvägagångssätt, tester och andra utvärderingar utöver övervakning bedömer överensstämmelsen med HACCP-planen.

se även:
 
källa: Fiskbranschens Riksförbund: Ordlista | 2007, s. 1–6