Ikon för Rikstermbanken

mekanisk rökning

svensk term: mekanisk rökning
förklaring:

En rökningsprocess där rök genereras utanför rökkammaren och där röken genom konstgjord ventilation tvingas flöda runt fisken.

 
källa: Fiskbranschens Riksförbund: Ordlista | 2007, s. 1–6