Ikon för Rikstermbanken

inläggning

svensk term: inläggning
definition:

process där fisk t.ex. sill, blandas med salt, kryddor och ättika och lagras i tättslutande tunnor under vilken inläggning bildas genom att en salt lösning bildas av det vatten som extraheras från fiskvävnaden

anmärkning:

Ytterligare lag kan tillsättas i tunnan.

 
källa: Fiskbranschens Riksförbund: Ordlista | 2007, s. 1–6