Ikon för Rikstermbanken

rullande planering

svensk term (rek.): rullande planering
förklaring:

Rullande planering innebär en periodiskt återkommande planering där planer successivt ersätts med mer preciserade och fastställda program. Exempelvis kan rullande planering innebära att man vid varje kvartalsskifte gör ett program för det närmaste kvartalet, en ungefärlig plan för det därpå följande kvartalet och prognoser för kvartal tre och fyra.

engelsk term (rek.): rolling planning
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004