Ikon för Rikstermbanken

rapporteringspunkt

svensk term (rek.): rapporteringspunkt
definition:

punkt i ett materialflöde eller i en sekvens av operationer vid vilken rapportering av tillverkade kvantiteter sker

anmärkning:

Ofta placeras rapporteringspunkterna vid övergång från en avdelning eller ett förmansområde till ett annat. Används automatisk lageravräkning sker den i respektive rapporteringspunkt för allt material som tillkommit sedan föregående rapporteringspunkt.

engelsk term (rek.): deduct point
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004