Ikon för Rikstermbanken

rörlighetsklassificering

svensk term (rek.): rörlighetsklassificering
definition:

indelning av artiklar i rörlighetsklasser efter antal lageruttag och inleveranser per tidsenhet

anmärkning:

Syftet med en rörlighetsklassificering är att kunna tillämpa olika regler och policies för olika artiklar vid prognosticering och lagerstyrning. Rörlighetsklassificering är också av intresse vid utformning av lagerlokaler.

engelsk term (rek.): issue frequency classification
 
källa: PLAN Föreningen för Produktionslogistik, Stig-Arne Mattsson: Logistikens termer och begrepp | 2004